Күн батареясы

  • 6-CNJ-100 Гель Батареясынын мүнөздөмөлөрү
  • 6-CNJ-200 Гель Батареясынын мүнөздөмөлөрү
  • 6-CNJ-250 Гель Батареясынын мүнөздөмөлөрү